Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Discipline predate

Cursuri IC  
     
  RCSO  
     
  RCALSR Rețele de calculatoare
  Securitatea rețelelor de comunicații
     
  BD Baze de date
  SQL
     
Laboratoare RCSO Baze de date
  IC IC-EN
 
Teme pentru lucrări de diplomă