Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Laborator Baze de date

 

Proiectarea si implementarea unei baze de date in MS Access

Implementarea unei baze de date folosind MYSQL