Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Luminiţa Scripcariu
conferenţiar doctor inginer


Departamentul de Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale
tel. +40-232-701629
fax: +40-232-217720
Bd-ul Carol I, nr.11, Iaşi, România
Consultaţii: Joi, ora 9, sala II.20