Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Domenii de interes

 

• Sisteme de comunicaţii digitale      

• Algoritmi de codare a datelor          

• Tehnici digitale de modulaţie          

• Procesare de imagini          

• Reţele de calculatoare          

• Securizarea reţelelor          

• Baze de date