Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Domenii de cercetare

 

• Coduri turbo, RLL, criptografice        

• Securitatea reţelelor          

• Procesarea semnalelor