Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Laborator RCSO

 

Aspecte generale privind instalrea fizică a unei reţele de calculatoare

Conectarea calculatorului în reţeaua locală          

Cablarea reţelelor de calculatoare          

Aplicaţii şi servicii internet          

Administrarea unei reţele locale          

Realizarea paginilor Web. Limbajul de editare HTML