Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Teme pentru lucrări de diplomă

 

1. Standardizarea retelelor de calculatoare locale si de arie larga          

2. Echipamente specifice unei retele locale de calculatoare          

3. Interconectarea si segmentarea retelelor locale de calculatoare          

4. Servicii si securitate în Internet          

5. Servicii de voce si transmisii multimedia în Internet          

6. Realizarea paginilor si site-urilor web          

7. Sisteme de operare          

8. Tehnici digitale de prelucrare a imaginilor          

9. Tehnici de corectie a erorilor în sistemele de comunicatii digitale          

10. Tehnici de criptare a datelor          

11. Tehnici digitale de comunicatie cu extensie de spectru          

12. Baze de date