LUMINIŢA SCRIPCARIU

IULIAN-DRAGOŞ SCRIPCARIU

 

 

REŢELE DE

CALCULATOARE

 

 

EDITURA “TEHNOPRESS”

IAŞI, 2003 

 

 

CUPRINS

 

                       

Prefaţă

Capitolul I. Notiuni de baza privind retelele de calculatoare                                                                                                 

I.1  Introducere

I.2  MODELUL  DE REŢEA STRATIFICATĂ ISO/OSI   

I.3  MODELUL TCP/IP 

I.4  ARHITECTURA  REŢELELOR DE COMUNICAŢII  

 

Capitolul II. PROTOCOALE DE COMUNICA}II

II.1 Suita de protocoale TCP/IP

            II.1.1 Protocolul INTERNET.  Adresarea IP

            II.1.2 dns - Sistemul numelor de domenii Internet

            II.1.3 Protocoale de adresare (ARP, RARP, BOOTP, DHCP)

            II.1.4 Protocoale de transport (TCP, UDP)

            II.1.5 Protocolul Telnet

            II.1.6 Protocolul Finger          

            II.1.7 Protocoale de po[t\ electronic\ (SMTP, POP)

            II.1.8 Protocoale pentru transferul fi[ierelor (FTP, TFTP, SFTP) 

            II.1.9 Protocoale de timp pentru Internet

            II.1.10 Protocolul ICMP

            II.1.11 Protocoale de management a reţelei

            II.1.12 Protocoale de securitate `n Internet

II.2 Suita de protocoale Novell IPX/SPX

II.3 Suita de protocoale ATM

 

Capitolul III.  Standarde de re}ele locale

III.1 Standarde ETHERNET. Standardul IEEE 802.3  

III.2 Standardul IEEE 802.4. Reţea Token-Bus 

III.3 Standardul IEEE 802.5. Reţea Token-Ring 

III.4 FDDI 

III.5 Iso-Ethernet  

III.6 Standardul IEEE 802.11. Reţea WLAN 

III.7 Analiza standardelor pe baza modelului OSI

 

Capitolul IV. ECHIPAMENTE DE COMUNICA}II PENTRU LAN

IV.1 Cabluri de transmisie

IV.2 I nterfeţe de comunicaţie

IV.3 Repetoare multiport (Hub) 

IV.4 Comutatoare de reţea (Switch)

 IV.5 Modemuri    

 

Capitolul V. SISTEME DE OPERARE

V.1 Generalit\ţi privind sistemele de operare

V.2 Tipuri de sisteme de operare 

V.3 Modelul structurat al unui sistem de operare de reţea

V.4 Tipuri de drivere pentru pl\cile de reţea

V.5 Windows NT      

V.5.1 Domenii NT

            V.5.2 Servicii  NT

V.6 UNIX  

 

Capitolul VI. interconectarea re}elelor locale

VI.1 Punţi de reţea   (BRIDGE) 

VI.2 Echipamente de dirijare (ROUTER)

VI.3 Protocoale de rutare 

            VI.3.1 Protocoale de rutare cu vectori de distanţ\

            VI.3.2 Protocoale de rutare bazate pe starea leg\turii

            VI.3.3 Rutarea IP

VI.4 reţele locale virtuale (VLAN)

VI.5  Echipamente de securizare ( FIREWALL ) 

 

CAPITOLUL VII. SERVICII {I TEHNOLOGII WAN

VII.1 Schimbul de cadre (FRAME RELAY)            

VII.1.1 ~ncapsularea Frame Relay

            VII.1.2 Identificarea conexiunilor Frame Relay

            VII.1.3 Gestionarea retelelor Frame Relay     

VII.1.4 Interfete Frame Relay

            VII.1.5 Congestia retelelor Frame Relay

VII.2 Transmisia vocii `n pachete (VoP)        

VII.2.1 Interoperabilitatea serviciului VoP

            VII.2.2 Calitatea serviciului de voce

            VII.2.3 Arhitectura sistemului VoIP

            VII.2.4 Caracteristicile serviciului VoATM

            VII.2.5 Echipamente de transmisie VoP

VII.3 ISDN    

VII.3.1 Interfete BRI

            VII.3.2 Interfete PRI

            VII.3.3 LAPD

            VII. 3.4 AODI

 VII.4 X.25     

            VII.4.1 LAPB

            VII.4.2 ~ncapsularea datelor `n reteaua X.25

 VII.5 TDM

 VII.6 PPP

            VII.6.1 ~ncapsularea datelor prin PPP

            VII.6.2 Protocoale de control

            VII.6.3 Modalit\ti de alocare a benzii

            VII.6.4 Leg\turi PPP prin modemuri telefonice

 VII.7 Tehnologii xDSL   

 

ANEXA A. ALGORITMI DE RE}EA

 A.1 Algoritmul nodului master

A.2 Algoritmul unui nod slave

A.3 Algoritmul unui nod dintr-o retea descentralizat\

 A.4 Algoritmul CSMA/CD

A.5 Algoritmul Token-Bus

 A.6 Algoritmul Token-Ring

 

ANEXA B. Comenzi UNIX uzuale

 B.1  GENERALITATI   

B.2  ORGANIZAREA  SISTEMULUI DE FI[IERE SUB UNIX

 B.3 Comenzi de operare cu directoarele

 B.4 Comenzi de operare cu fi[ierele  

 

ABREVIERI

BIBLIOGRAFIE