Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Curs IC

 

Prefaţă          

Cap. I   Aspecte fundamentale ale sistemelor digitale de comunicaţii          

Cap. II  Compactarea datelor          

Cap. III  Compresia datelor          

Cap. IV  Coduri corectoare de erori          

Cap. V  Coduri de translare a datelor          

Cap. VI  Tehnici digitale de modulaţie          

Cap. VII  Perturbaţii pe canalele de comunicaţii          

Cap. VIII  Sincronizarea în sistemele digitale de comunicaţii          

Cap. IX  Egalizarea canalelor de comunicaţii          

Abrevieri          

Bibliografie