Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Curs RCSO

 

Cuprins            

I. Noţiuni introductive           

II. Standardizarea reţelelor de calculatoare           

III. Echipamente de reţea               

IV. Rutarea pachetelor           

Anexa A: Programarea serviciilor internet           

Anexa B: Securitatea comunicaţiilor în internet           

Anexa C: Teoria bazelor de date           

Abrevieri