Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Laborator IC

Analiza unei surse informaţionale discrete          

Analiza matriceală a codurilor de linie          

Codecuri de linie binare          

Codecuri de linie ternare          

Coduri de linie binare          

Coduri de linie ternare          

Fenomenul de interferenţă intersimboluri          

Câmpuri Galois          

Coduri bloc corectoare de erori          

Criptografierea datelor          

Transformata cosinus directă          

Codare RSA          

Testarea codurilor bloc corectoare de erori        

Funcţii Matlab  

Simularea modulaţiilor digitale          

Măsurarea cablurilor de telecomunicaţii          

Noţiuni generale de operare în programul Mathlab