Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 - prof. dr. ing. Daniela TARNICERIU (decan)

  - prof. dr. ing. Radu BOZOMITU

 - conf. dr. ing. Luminita SCRIPCARIU

 - conf. dr. ing. Danut Burdia (director departament)

 - conf. dr. ing. Radu Florin DAMIAN

 - conf. dr. ing. Ciprian COMSA

 - conf. dr. ing. Lucian TRIFINA

 - conf. dr. ing. Nicolae CLEJU

 - s.l. dr. ing. Felix DIACONU
 

 -
s.l. dr. ing. Daniela DEREVLEAN


 -
s.l. dr. ing. Iolanda-Elena ALECSANDRESCU

 - s.l. dr. ing. Petre-Daniel MATASARU

 - s.l. dr. ing. Monica Claudia DOBREA

 - s.l. dr. ing. Vlad Mihai CHIRIAC

 - s.l. dr. ing. Ana Mirela ROTOPĂNESCU

 

- prof. asociat dr. ing. Ion BOGDAN

- prof. asociat dr. ing. Irinel CASIAN-BOTEZ

- prof. asociat dr. ing. Adriana SÎRBU

 

- ing. dr. Mihai Ghenghea

- ing. dr. Adrian Popa

- ing. Lucian Ioan Petcu