Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Profesori

 - prof. dr. ing. Daniela TARNICERIU

 - prof. dr. ing. Radu BOZOMITU

 

- prof. asociat dr. ing. Ion BOGDAN

- prof. asociat dr. ing. Irinel CASIAN-BOTEZ

- prof. asociat dr. ing. Adriana SÎRBU