Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Conferențiari

 - conf. dr. ing. Luminita SCRIPCARIU

 - conf. dr. ing. Danut BURDIA (director departament)

 - conf. dr. ing. Radu Florin DAMIAN

  - conf. dr. ing. Ciprian COMSA

 - conf. dr. ing. Lucian TRIFINA

 - conf. dr. ing. Nicolae CLEJU