Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Conferențiari

 - conf. dr. ing. Luminita SCRIPCARIU (Sef departament)

 - conf. dr. ing. Danut BURDIA

 - conf. dr. ing. Ciprian COMSA