Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Asistenți

 - asistent dr. bioinginer Monica Claudia DOBREA

 - asistent dr. ing. Ana Mirela ROTOPĂNESCU