Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Șefi lucrări

 - s.l. dr. ing. Daniela IONESCU

 - s.l. dr. ing. Felix DIACONU

 - s.l. dr. ing. Radu Florin DAMIAN

 - s.l. dr. ing. Petre-Daniel MATASARU

 - s.l. dr. ing. Iolanda-Elena ALECSANDRESCU

 - s.l. dr. ing. Lucian TRIFINA

 - s.l. dr. ing. Nicolae CLEJU