Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Daniela Ionescu
șef lucrări doctor inginer


Departamentul de Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale
tel. +40-232-7016
36
fax: +40-232-217720
Bd-ul Carol I, nr.11, Iaşi, România
Consultaţii: cu programare prin email, sala II.28