Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Daniela Ionescu
șef lucrări doctor inginer

 

 

email: danaity@yahoo.com