Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

ș.l. dr. ing. Daniela Ionescu - Discipline predate

Compatibilitate electromagnetică
     Curs        
     Laborator
     Referate studenti
     Subiecte examen
     Teme referate
 
Tehnologie electronică
     Curs
     Proiect - Bloc de alimentare
     Subiecte examen
 
Tehnologie electronică - engleză
     Curs
     Proiect
Suportul video pentru curs se poate accesa de pe calculatoarele facultatii de la adresa: l:\Anul IV\TE
 
Microsisteme electromecanice
     Curs
     Proiect
     Referate studenti
     Teme proiect
     Subiecte examen
 
Re-examinari la disciplinele TE, ZSI, CEM, PZSI, MEMS, ET (engl.), NIS (engl.), luni 17 sept. , ora 9, in lab
 
Practică
     Material informativ
     Teme practică