Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

ș.l. dr. ing. Daniela Ionescu - Discipline predate

Compatibilitate electromagnetică
Curs Laborator Subiecte examen
 
Tehnologie electronică
Curs Proiect - Bloc de alimentare Subiecte examen
 
Tehnologie electronică - engleză
Curs Proiect
 
- Suportul video pentru curs se poate accesa de pe calculatoarele facultatii de la adresa: l:\Anul IV\TE
 
Microsisteme electromecanice
Curs Proiect Referate studenti
Teme proiect Subiecte examen
 
Practică
Material informativ Teme practică