Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

ș.l. dr. ing. Daniela Ionescu - Discipline predate

Compatibilitate electromagnetică
     Curs        
     Laborator
     Referate studenti
     Teme referate
     Subiecte examen
     Subiecte colocviu laborator TST
     Subiecte colocviu laborator Micro
 
Compatibilitate electromagnetică - engleză
     Curs 
     Laborator
     Subiecte examen
     Subiecte colocviu laborator TST
     Subiecte colocviu laborator Micro
 
Suport video pentru cursul de Compatibilitate Electromagnetica
 
Tehnologie electronică
     Curs
     Proiect - Bloc de alimentare
     Subiecte examen
 
Tehnologie electronică - engleză
     Curs
     Proiect
     Subiecte examen
 
Suport video pentru cursul de Tehnologie eletronica
 
Microsisteme electromecanice
     Curs
     Proiect
     Referate studenti
     Teme proiect
     Subiecte examen
 
Practică
     Material informativ
     Teme practică