Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

ș.l. dr. ing. Daniela Ionescu -    Domenii de cercetare

 

• Compatibilitate electromagnetică; reguli de compatibilitate în realizarea cablajelor imprimate

• Tehnologie electronică; proiectarea cablajelor asistată de calculator           

• Programare orientată pe obiecte; programe specializate utilizate în studiul circuitelor electronice în domeniul HF şi microundelor           

• Web-design - strategii de lucru, soluţii