Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Mirela Rotopanescu
asistent doctor inginer


Departamentul de Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale
tel. +40-232-7016
79
fax: +40-232-217720
Bd-ul Carol I, nr.11, Iaşi, România