Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Monica Claudia Dobrea
șef lucrări doctor bioinginer


Departamentul de Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale
tel. +40-232-7016
87
fax: +40-232-217720
Bd-ul Carol I, nr.11, Iaşi, România