Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Daniela Tărniceriu
profesor doctor inginer


Departamentul de Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale
tel. +40-232-701635
fax: +40-232-217720
Bd-ul Carol I, nr.11, Iaşi, România
Consultaţii: Luni, ora 16, sala II.23