Universitatea tehnică "Gh. Asachi" Iaşi   Asistsys
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnilogia informaţiei  
 

Home

Rezumat

Stadiu

Obiective

Proiect

Activitati

Parteneri Contact Rezultate
 
   
Rezultate
 

 

  Prototipul sistemului ASISTSYS

 

  Diseminări (Ón cadrul colectivului UTI-CO):

      - două cărţi;

      - o teză de doctorat elaborată şi definitivată Ón cadrul proiectului;

    - 15 articole ştiinţifice publicate (2 cotate ISI şi 13 Ón volumele unor conferinţe internaţionale indexate Ón baze de date internaţionale).

 

Cărţi: 2

[1] Radu Gabriel Bozomitu, „Radioemiţătoare şi radioreceptoare”, ISBN 978-973-7742-86-5, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2010, 297 pag.;

[2] Robert Gabriel Lupu, „Telemonitorizare medicală şi tehnologie asistivă”, Editura Politehnium, Iaşi 2013;

 

Teza de doctorat:

R. G. Lupu, „Tehnici noi de prelucrare şi transmitere eficientă a informaţiilor Ón aplicaţii de telemonitorizare Ón medicină”, Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2011;

 

Articole cotate ISI

[1] R. G. Bozomitu, “New Methods of Detecting Voluntary Blinking Used to Communicate with Disabled People”, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN 1582-7445, e-ISSN 1844-7600, vol. 12, no. 4, pp. 47-52, 2012, doi:10.4316/AECE.2012.04007 (ISI Web of Knowledge);

[2] V. Cehan, A.-D. Cehan, R. G. Bozomitu, “A New Technology Of Communication With People With  Major Neuro-Locomotor Disability”, in Proc. of the 2nd Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC-2008), IEEE Catalog Number: CFP08TEM-PRT, ISBN: 978-1-4244-2813-7, pp. 791-795, 1st – 4th September 2008, Greenwich, London, UK (ISI Web of Knowledge);

 

Articole Ón volumele unor conferinţe internaţionale BDI

[3] R. G. Lupu, F. Ungureanu, R. G. Bozomitu, “Mobile Embedded System for Human Computer Communication in Assistive Technology”, in Proc. of the Intelligent Computer Communication and Processing, (ICCP 2012), IEEE International Conference, ISBN 978-1-4673-2951-4, pp. 209-212, Aug. 30, 2012 - Sept. 1, 2012, Sinaia, Romania; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[4] R. G. Bozomitu, C. Barabaşa, V. Cehan, R. G. Lupu, “The Hardware Component of the Technology Used to Communicate with People with Major Neuro-Locomotor Disability Using Ocular Electromyogram”, in Proc. of the 17th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, SIITME 2011, ISBN 978-1-4577-1275-3, pp. 193 - 196, 20 – 23 Oct. 2011, Timişoara, Romania; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[5] D. A. Cehan, R. G. Lupu, V. Cehan, R. G. Bozomitu, “Key-word Data Base Used in Communication System with Disabled People”, in Proc. of the 17th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, SIITME 2011, ISBN 978-1-4577-1275-3, pp. 365 - 368, 20 – 23 Oct. 2011, Timişoara, Romania, BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[6] R. G. Lupu, R. G. Bozomitu, F. Ungureanu, V. Cehan, “Eye Tracking Based Communication System for Patient with Major Neuro-locomotor Disabilities”, in Proc. of the 15th International Conference System Theory, Control, and Computing (ICSTCC 2011), ISBN 978-973-621-322-9, pp. 318-322, 14-16 Oct. 2011, Sinaia, Romania; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[7] V. Cehan, D. A. Cehan, R. G. Bozomitu, R. Lupu, “A new system for communication with disabled people”, in Proc. of the Digital Cities Symposium, ERA-6 Conference, 23-24 September 2011, Athens, Greece; BDI: Google Scholar;

http://www.digital-cities.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-new-system-for-comm-with-disabled-people.pdf

[8] R. G. Lupu, R. G. Bozomitu, V. Cehan and D. A. Cehan, “A New Computer-Based Technology for Communicating with People with Major Neuro-Locomotor Disability Using Ocular Electromyogram”, in Proc. of the 34th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2011, ISBN 978-1-4577-2111-3, pp. 442-446, May 11 – 15, 2011, High Tatras, Slovakia; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[9] R. G. Bozomitu, V. Cehan, C. Barabaşa, “A New VLSI Implementation of a CMOS Frequency Synthesizer for SRD Applications”, in Proc. of the 16th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, SIITME 2010, ISBN 978-1-4244-8123-1, pp. 181 - 186, September 23-26, 2010, Piteşti, Romania; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[10] V. Cehan, R. G. Bozomitu, C. Barabaşa, “Interactive communication system with patients with disabilities - The software component”, in Proc. of the 16th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, SIITME 2010, ISBN 978-1-4244-8123-1, pp. 323-326, September 23-26, 2010, Piteşti, Romania; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[11] R. G. Bozomitu, V. Cehan, C. Barabaşa, “A VLSI Implementation of a 3Gb/s LVDS Transceiver in CMOS Technology”, in Proc. of the 15th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, SIITME 2009, ISBN 978-1-4244-5132-6, pp. 69-74, September 17-20, 2009, Gyula, Hungary; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[12] C. Barabaşa, R. G. Bozomitu, V. Cehan, “Application of Short Range Radio Devices in Communication Systems for Patients with Severe Neuro-Locomotor Disabilities”, in Proc. of the 15th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, SIITME 2009, ISBN 978-1-4244-5132-6, pp. 251-255, September 17-20, 2009, Gyula, Hungary; BDI: IEEExplore, SCOPUS, Engineering Village;

[13] A. Cehan, I. Radinschi, V. Cehan, R. G. Bozomitu, “Interactive system for assisting the educational process of students with special requirements”, in vol. 3 of “Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education”, pp. 1358 – 1360, Zurbaran 1, 2a Planta, Oficina 1, 06002 Budajoz, Spain, BA-224-2009 (Book contains a compilation of paper presented at The V International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education – m-ICTE2009, Lisbon, Portugal), ISBN of Collection: 978-84-692-1788-7, ISBN vol. 3: 978-84-692-1791-7;

[14] C. Barabaşa, V. Cehan, R. G. Bozomitu, “Application of Short Range Radio Devices in Biological Signal Monitoring”, in Advancements of Medical Bioengineering and Informatics, “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Publishing House, Iaşi, 2009 (Proc. of the second edition of the International Conference E-health and Bioengineering - EHB 2009, September 17-18, Constanţa 2009), ISSN 2066-7590, pp. 128-131;

[15] R. G. Lupu, V. Cehan, A. Cehan, „Computer-based Communication System for People with Neuro-muscular Disabilities”, in Proc. of the International Carpathian Control Conference ICCC’2009, ISBN 8389772-51-5, pp. 203-206, May 24-27, 2009, Zakopane, Poland.

 

 

Imagini din timpul testării sistemului ASISTSYS Ón Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” Bucureşti

   
 
 
 
  Imagini din timpul testării sistemului ASISTSYS Óntr-un centru de Óngrijire
   
 
   
   
   
   
   

Catedra de Telecomunicaţii