Universitatea tehnică "Gh. Asachi" Iaşi   Asistsys
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnilogia informaţiei  
 

Home

Rezumat

Stadiu

Obiective

Proiect

Activitati

Parteneri Contact Rezultate
 
   
SISTEM INTEGRAT DE ASISTARE PENTRU PACIENTII CU AFECTIUNI NEUROMOTORII SEVERE
ASISTSYS
 
   
 
PROGRAMUL 4 „Parteneriate Ón domeniile prioritare” din cadrul PNCDI 2


Domeniul 1 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

Tipul proiectului: Proiect complex (PC)

Direcţii şi tematici de cercetare:

Direcţia de cercetare 1.2 - Sisteme informatice avansate pentru servicii;
Tematica de cercetare 1.2.2 - Sisteme informatice pentru sănătate şi mediu (e-health);

Unitatea coordonatoare: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iaşi

Director proiect: Şef lucr. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu


   
*****     Anunţuri     *****

Catedra de Telecomunicaţii