Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Discipline predate

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact
 
 
 
       

Munteanu Valeriu

profesor doctor inginer

  Teoria şi codarea informaţiei  
  Detecţia şi estimarea parametrilor Ón prelucrarea informaţiei  
  Teoria estimării şi filtrare optimală  
       
 

Catedra de Telecomunicaţii