Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Lucrări publicate

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact
 
 
 
       

 

 

Munteanu Valeriu

profesor doctor inginer

Lucrări ştiiţifice

1.         V. Munteanu, "Rezistente, reactante si impedante electronice", Revista de fizica si chimie, seria A, vol.IV, nr. 8, 1967, pp. 298-306.

2.         C. Onu, V. Munteanu, "Rezolvarea circuitelor electrice si electronice cu ajutorul grafurilor", Revista de fizica si chimie, seria A, nr.11, noiembrie, 1969, pp. 423-431.

3.         L. Sebastian, V. Munteanu, Th. Ganciu, "Consideratii asupra functiei de transfer a regulatorului", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XVI (XXI), Fasc. 1-2, 1971, pp. 99-105.

4.         V. Munteanu, L. Sebastian, "Ob ekyvalentnosti struktur nestationarnîh sistem osnovanoi na novoi interpretatii umnojeniia dvuh lineinîh diferentialnîh operatorov (I)",  Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XVIII (XXII), fasc. 3-4, 1972, pp. 185-192.

5.         L. Sebastian, V. Munteanu, "Considerations sur l'equivalence des structures des systemes automatiques lineaires a parametres variables dans le temp (I)", Automatisme, no. 1.2 Jan. Feb. 1972, Franta, pp. 26-31. ISI

6.         V. Munteanu, "O metoda de sinteza a sistemelor automate liniare cu parametri variabili în timp", Automatica si electronica, nr. 2, 1972, pp. 79-80.

7.         V. Munteanu, "Contributii la studiul sistemelor automate cu parametri variabili în timp" rezumatul tezei de doctorat, I. P. I. 1972.

8.         L. Sebastian, V. Munteanu, "Considerations sur l'equivalence des structures des systemes automatiques lineaires a parametres variables dans le temp (II)", Automatisme, tome XVII, no. 1.2 Jan. Feb. 1972, Franta, pp. 32-33. ISI

9.         V. Munteanu, L. Sebastian, "Ob ekyvalentnosti struktur nestationarnîh sistem osnovanoi na novoi interpretatii umnojeniia dvuh lineinîh diferentialnîh operatorov (II)",  Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XIX (XXIII), Fasc. 1-2, 1973, pp. 133-140.

10.        V. Munteanu, N. Alexandru, "Transfer Functions Attached to Linear Automatic Systems with Time Varying Parameters (I)" Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Romania, Tomul XX (XXIV) Fasc. 1-2., 1974, pp. 71-79.

11.        V. Munteanu, N. Alexandru, "Transfer Functions Attached to Linear Automatic Systems with Time Varying Parameters (II)" Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Romania, Tomul XXI (XXV), Fasc. 1-2., 1975, pp. 73-77.

12.        V. Munteanu, N. Alexandru, "Synthesis of Automatic Linear Systems with Time Varying Parameters (I)" Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XX (XXIV) Fasc. 3-4., 1975, pp. 69-74.

13.        L. Sebastian, V. Munteanu, "Kompensation eines automatischen Systemen mit Zeitvariablen Parametern", Regelungstechnik, Heft 2, 1975, R. F. Germana, pp. 50-57 ISI.

14.        V. Munteanu, M. Lucanu,  "Kompensation eines automatischen Systemen mit Zeitvariablen Parametern" Primul colocviu national de circuite neliniare si parametrice, Iasi 22-23 decembrie 1975, pp. 261-269.

15.        V. Munteanu, N. Alexandru, "Synthesis of Automatic Linear Systems with Time Varying Parameters (II)" Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Romania,  Tomul XXII (XXVI) Fasc. 3-4., 1976, pp.51-55.

16.        V. Munteanu, M. Lucanu, E. Chircu, "Consideratii asupra folosirii barajelor electrice la protejarea fondului piscicol din lacurile de acumulare" Cercetari agronomice în Moldova, vol. I, 1977, pp. 31-34.

17.        M. Lucanu, V. Munteanu, "Three Phase Static Switch with Three Thiristors for a Symmetric Rezistive Receiver" Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXIV (XXVIII) Fasc. 1-2., 1978, pp. 59-66.

18.        V. Munteanu, M. Lucanu, "Betrachtungen uber dir Optimisierung der Huffmanschen Dualverschlusselung, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Romania, Tomul XXIV (XXVIII) Fasc. 3-4., 1978, pp.77-84.

19.        D. Alexa, M. Lucanu, V. Munteanu, L. Turic, R. Siretchi, "Analysis of Commutation Processes in the Three - Phase Inverter for Driving the Sheet Rolling Mill Rolls, Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXIV (XXVIII) Fasc. 3-4., 1978, pp.85-90.

20.        M. Lucanu, V. Munteanu, L. Turic, D. Alexa, "A Controller for a Low Frequency Three - Phase Inverter", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXV (XXIX) Fasc. 1-2., 1979, pp. 89-95.

21.        V. Munteanu, M. Lucanu, L. Turic, D. Alexa, "Possibilities of Reversing Direction of Rotation of the Asynchronous Motors Supplied by Three - Phase Inverters, Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXV (XXIX) Fasc. 1-2., 1979, pp. 97-102.

22.        M. Lucanu, V. Munteanu, D. Alexa, "Improvement of the Total Power Factor at a Three - Phase Bridge rectifier with 3 S. C. R. S., Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXV (XXIX) Fasc. 3-4., 1979, pp. 91-96.

23.        M. Lucanu, V. Munteanu, "Schema optima de comanda pentru un invertor folosit la actionarea reversibila a rolelor de laminor", E.E.A. Electrotehnica, 29, nr.4, 1981, pp. 152-156.

24.        V. Munteanu, M. Lucanu, M. Antonescu, "Syntheseverfahren der liniaren sequentiellen Kreisen die zur Wechselrichtersteuerrung veinendet sind" Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXVII (XXXI) Fasc. 1-2., 1981, pp. 75-81.

25.        M. Antonescu, V. Munteanu, M. Lucanu, "Ein Untersagungsrein fur Ferngesprache", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXVII (XXXI) Fasc. 3-4, 1981, pp. 101-107.

26.        V. Munteanu, M. Lucanu, s.a., "Uber die Messung qualitativer Nachricht", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXVII (XXXI), Fasc. 3-4, 1981, pp. 83-90.

27.        V. Munteanu, M. Lucanu, s. a. "Asupra masurii informatiei cantitativ - calitative", E.E.A. Electrotehnica, 30, 1982, nr. 2, pp. 48-52.

28.        M. Lucanu, V. Munteanu, Al. Hritcu, "Three - Phase Inverter with Maximum Conducting Angles of Main Thyristors of 1500", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXVIII (XXXII) Fasc. 3-4, 1982, pp. 59-64.

29.        V. Munteanu, s. a. "Uber die Durchschnittlicke uber einer Kanal uber Qualitative Nachricht", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXVIII (XXXII) Fasc. 3-4, 1982, pp. 51-57.

30.        M. Lucanu, V. Munteanu, Al. Hritcu, "The Study of the Three - Phase A. C. Controller with 3 S.C.R.S. for a Symmetric Inductive Receiver, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Romania, Tomul XXIX (XXXIII) Fasc. 1-4, 1983, pp. 61-68.

31.        V. Munteanu, s. a., "Codarea semnalelor în transmisiuni digitale", Lucrarile Simpozionului de tehnologie electronica si fiabilitate, vol. I,  Iasi, 1-2 decembrie, 1983, pp. 269-274.

32.        V. Munteanu, s. a., "Decodarea semnalelor în transmisiuni digitale", Lucrarile Simpozionului de tehnologie electronics si fiabilitate, vol. I, Iasi, 1-2 decembrie, 1983, pp. 275-282.

33.        M. Lucanu, V. Munteanu, Al. Hritcu, "Optimizarea invertorului trifazat cu unghiul de conductie a tiristoarelor principale de 120o", Lucrarile Simpozionului de tehnologie electronica si fiabilitate, vol. II, Iasi, 1-2 decembrie, 1983,  pp. 767-774.

34.        M. Lucanu, V. Munteanu, Al. Hritcu, "Cresterea performantelor invertorului trifazat cu unghiul de comanda a tiristoarelor principale de 1500", Lucrarile Simpozionului de tehnologie electronica si fiabilitate, vol.II, Iasi, 1-2 decembrie, 1983, pp. 767-774.

35.        V. Munteanu, s. a., "On the Possibility of Digital Computing Blocks Synthesis by Using the Isomorfism in Coding", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Romania, Tomul XXIX (XXXIII) Fasc. 1-4, 1983, pp. 55-60.

36.        V. Munteanu, s. a., "On the Encoding in Cybernetic Systems", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXX (XXXIV) Fasc. 1-4, 1984.

37.       M. Lucanu, V. Munteanu, Three - Phase Inverter with Conducting Angles of Main Thyristors of 120o, Destined to Inductive Loads", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXXI (XXXV) Fasc. 1-4, 1985, pp. 67-71.

38.        V. Munteanu, s. a., "The Properties of the Entropy in the Cybernetic Systems", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXXI (XXXV), Fasc. 1-4, 1985, pp. 51-56.

39.        M. Lucanu, V. Munteanu, E. Cretu, "Invertor trifazat cu circuit de comutatie inversa comun pentru toate tiristoarele cu continut ridicat în fundamentala", Lucrarile Sesiunii stiintifice a Facultătii de Electrotehnica, Iasi, 16-17 mai 1986, sectiunea a X-a, pp. 69-74.

40.        M. Lucanu, V. Munteanu, E. Cretu, "Îmbunatatirea functionarii invertoruluu trifazat cu unghiul de conductie a tiristoarelor principale de 120o la sarcini inductive" Lucrarile Sesiunii stiintifice a Facultătii de Electrotehnica, Iasi, 16-17 mai 1986, sectiunea a X-a, pp. 63-67.

41.        V. Munteanu, M. Lucanu, "Informatii si entropii contextuale" , Lucrarile Sesiunii stiintifice a Facultătii de Electrotehnica, Iasi, 16-17 mai 1986, sectiunea a X-a, pp. 83-90.

42.        V. Munteanu, M. Lucanu, "Coduri binare indicatoare a numarului de erori, folosite pentru corectia erorilor", Lucrarile Sesiunii stiintifice a Facultătii de Electrotehnica, Iasi, 16-17 mai 1986, sectiunea a X-a, pp. 91-98.

43.        V. Munteanu, M. Lucanu, "Contextual Capacity of the Transmission Channels", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania,  Tomul XXXIII (XXXVII), Fasc. 1-4, 1987, pp. 51-56.

44.        M. Lucanu, V. Munteanu, E. Cretu, "Double Source Inverter with low Harmonics Content of the Output Voltage", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXXIV (XXXVIII), Fasc. 1-4, 1988, pp. 55-59.

45.        V. Munteanu, M. Lucanu, A. Pastravanu, "A New Method for BCH Binary Codes Decoding", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXXVI (XL), Fasc. 1-4, 1990, pp. 1-5.

46.        V. Munteanu, M. Lucanu, A. Pastravanu, D. Tarniceriu, "New Decoding Procedures for linear Binary Codes" partea I",  Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Romania, Tomul XXXVII (XLI), Fasc. 1-4, 1991, pp. 49-55.

47.        M. Lucanu, V. Munteanu, A. Pastravanu, "Microprocessor Bassed Speed Control System", Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXXVI (XLI), Fasc. 1-4, 1992, pp. 45-49.

48.        V. Munteanu, M. Lucanu, A. Pastravanu, D. Tarniceriu, "Error Number Indicating Codes in Error Correction" partea II,  Buletinul Institutului Politehnic  Iasi, Romania, Tomul XXXVIII (XLII), Fasc. 1-4, 1992, pp. 33-37.

49.        M. Lucanu, V. Munteanu, D. Neacsu, "Using the Rotating Space Vector Method for an Unitary Evaluation of Voltage Sources Inverters", Proceedings of the Eight National Conference of Electical Drivers, Iasi, October, 1992, pp. B3.1-B3.6.

50.       V. Munteanu, P. Cotae, "The Entropy with Preference, AEU, International Journal of Electronics and Communications, vol. 46, no. 6, 1992, Germania, pp. 429-431. ISI

51.        V. Munteanu, M. Lucanu, D. Tarniceriu, "Decoder Synthesis in the Case of One Error Correcting Shortened Codes", Proceedings of the International Symposium on Signals, Circuits and Systems, SCS'93, Iasi, 4-5 noembrie 1993, pp. 227-231.

52.        V. Munteanu, M. Lucanu, D. Tarniceriu, "Decoder Synthesis in the Case of Two Adjoining or Fewer Error Correcting Shortened Codes", Proceedings of the International Symposium on Signals, Circuits and Systems, SCS'93, Iasi, 4-5 noembrie 1993, pp. 232-235.

53.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, Gogu M., "New Generalized Shaping Pulses with Applications In Multidimensional Signal Space", Proceedings of the International Symposium on Signals, Circuits and Systems, SCS'93, Iasi, 4-5 noembrie 1993, pp. 203-206.

54.        V. Munteanu, M. Lucanu, D. Tarniceriu, "Increasing of the Safety in the Working of the Electronic Devices Using a Single-Error Correcting Linear Block Code, Partea I", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XL (XLIV) Fasc. 1-2, 1994, pp. 49-54.

55.        V. Munteanu V., M. Lucanu, D. Tarniceriu, "Increasing of the Safety in the Working of the Electronic Devices Using a Single-Error Correcting Linear Block Code, Partea II", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLI (XLV) fasc. 1-2, 1995, pp. 54-56.

56.        D. F. Chiper, V. Munteanu, "An Unified IDST/IDCT Systolic Array", Proceedings the 12 -th European Conference on Circuit Theory and Design, Istanbul, Turkey, 27-31 Aug. 1995, pp. 419-422.

57.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "Impact of Linear Phase FIR Decimation Filter on Computational Complexity", Proceedings of the International Symposium SCS’95, Iasi, 19-21 oct. 1995, pp. 17-20.

58.        V. Munteanu, Gh. Zaharia, A. Pastravanu, "Coding of Information Sources with Preference for Noiseless Channels and Calculus of the Code Entropy, Part I", Proceedings of theInternational Symposium SCS’95, Iasi,  19-21 oct. 1995, pp. 221-224.

59.        V. Munteanu, Gh. Zaharia, A. Pastravanu, "Coding of Information Sources with Preference for Noiseless Channels and Calculus of the Code Entropy, Part II", Proceedings of the International Symposium SCS’95, Iasi, 19-21 oct. 1995, pp. 225-228.

60.        M. Lucanu, V. Munteanu, E. Cretu, V. Donescu, "Commutation Analysis for a Three Phase Invertor with Common Torn - Off Working on Inductive Loads, Part I",  Proceedings of the International Symposium SCS’95, Iasi, 19-21 oct. 1995, pp. 407-410.

61.        M. Lucanu, V. Munteanu, E. Cretu, V. Donescu, "Commutation Analysis for a three Phase Invertor with Common Torn - Off Working on Inductive Loads, Part II",  Proceedings of the International Symposium SCS’95, Iasi, 19-21 oct. 1995, pp. 411-413.

62.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "A Design Method for Periodically Time Varying IIR Filters with Application to Transmultiplexing, Part I", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLII (XLVI) fasc. 1-2, 1996, pp. 53-60.

63.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "A Design Method for Periodically Time Varying IIR Filters with Application to Transmultiplexing, Part II", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLII (XLVI) fasc. 3-4, 1996, pp. 71-78.

64.        V. Munteanu, D. Tarniceriu "Some Applications of Entropy of Sources with Preference", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLII (XLVI) Fasc. 1-2, 1996, pp. 31-36.

65.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "A New Linear Estimation Method of a Parameter", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLII (XLVI) Fasc. 3-4, 1996, pp. 65-70.

66.        D. F. Chiper, V. Munteanu, "An Efficient VLSI Array for Computing IDST", International Conference on Telecommunications, Istanbul, Turkey,14-17 Apr. 1996, pp. 182-184.

67.        D. F. Chiper, V. Munteanu, "A New Design Approach to VLSI Parallel Implementation of Discrete Hartley Transform", ISIE' 96, Proceedings of the IEEE International Synposium on Industrial Electronics, Warsaw - Poland,  June 17-20, 1996, pp. 207-212.

68.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "Coding and Decoding Method Using the Number of Error in the Received Code Word", Development and Application Systems, Suceava no. 7, mai, 1996, pp. 59-64.

69.        V. Munteanu, Tarniceriu D., "Conditions for Establishing the Length of Burst of Errors or the Number of Random Errors in Noisy Channels", Development and Application Systems, Suceava no. 7, mai, 1996, pp. 65-70.

70.        D. Tarniceriu,  V. Munteanu, "Some Results about Modified QMF Bank Implemented with Elliptic Filters of Even Order, Part I", Development and Application Systems, Suceava no. 7,  mai, 1996, pp. 115-120.

71.        D. Tarniceriu, V. Munteanu,  "Some Results about Modified QMF Bank Implemented with Elliptic Filters of Even Order, Part II", Development and Application Systems, Suceava no. 7,mai, 1996, pp. 121-124.

72.        D. Tarniceriu., V. Munteanu, "Synthesis Filters Achieving Perfect Reconstruction for QMF Banks with Real Channels", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" Timisoara,  sept. 1996, pp. 112-117.

73.        D. Tarniceriu., V. Munteanu, "Multirate Systems with DFT Analysis Bank", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" Timisoara,   sept. 1996, pp. 118-123.

74.        V. Munteanu, Tarniceriu D., "Lower Bounds for the Number of Parity Check Symbols for Determining the Number of Errors on Noisy Channels", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" Timisoara, pp. 81-86. sept. 1996.

75.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "A New Possibility to Analize Discrete Systems with Time Varying Parameters" Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLIII (XLVII) fasc. 1-2, 1997, pp. 59-64.

76.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "Equivalence Between Different Structures of Discrete Linear Time Varying IIR Systems", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLIII (XLVII) fasc. 3-4, 1997, pp. 27-34.

77.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "A New Implementation Method for Linear PTV Systems of N-th Order Using Modified Filter Banks" Proceedings of XX SPETO'97 Gliwice, Poland, 21-24 mai 1997, pp. 471-474.

78.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "On the Equivalence Between a Linear Time Varying System and a Maximally Decimated Filter Bank", Proceedings of International Symposium SCS 1997, Iasi, pp. 197-200.

79.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "Equivalence Between Different Structures of Discrete Linear Time Varying FIR Systems" Proceedings of International Symposium SCS’97, Iasi, pp. 193-196.

80.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "Considerations about Huffman Codes", Proceedings of International Symposium SCS’97, Iasi, pp. 515-518.

81.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "Some Properties of Unique Decipherable Codes", Proceedings of International Symposium SCS’97, Iasi, pp. 519-522.

82.        D. Tarniceriu,  V. Munteanu, "Methods for Synthesis of Discrete Linear Time Variant Systems", Acta Technica Napocensis, Electronics and Telecommunications vol. 43, no.2, Cluj Napoca 1997, pp. 25-31.

83.        D. Tarniceriu,  V. Munteanu, "Perfect Reconstruction in Tree Structures with Two Branches per Level", The Second International Conference on Microelectronics and Computer Science", Chisinau, 17-19 sept. 1997, pp. 180-183.

84         D. Tarniceriu,  V. Munteanu, "Tree Structures with m Branches per Level",  The Second International Conference on Microelectronics and Computer Science", Chisinau, 17-19 sept. 1997, pp. 203-205.

85.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "On Estimation of Parameters of Time - Series",  The Second International Conference on Microelectronics and Computer Science", Chisinau, 17-19 sept. 1997, pp. 188-191.

86.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "A New Upper Bound for the Probability of Signals in Additive white Gaussian noise" The Second International Conference on Microelectronics and Computer Science", Chisnau, 17-19 sept. 1997, pp. 169-172.

87.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "A New Coding and Decoding Method Based on the Establishing of the Number of Errors in the Received Word", Buletinul Institutului Politehnic Iasi,  Tom XLIII (XLVII), Fasc. 1-2, 1997, pp. 37-44.

89.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "Modified QMF Banks Based on Elliptic Filters of Even Order", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tom XLIII (XLVII), Fasc. 3-4, 1997, pp. 41-48.

90.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "Compensation of discrete systems with time varying parameters" Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLIV (XLVIII), Fasc. 1-2, 1998.

91.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "Commutativity of Linear Time Varying Discrete FIR Filters", Development and Application Systems, Suceava 1998, ISSN 1222 - 7234, vol. 9, mai 1998, pp. 173 - 180.

92.        D. Tarniceriu, V. Munteanu, "Commutativity of Linear Time Varying Discrete IIR Filters", Development and Application Systems, Suceava 1998, ISSN 1222 - 7234, vol. 9, mai 1998, pp. 181 - 188.

93.        V. Munteanu, D. Tarniceriu,  "Multiple Zeros Cyclic Codes", Development and Application Systems, Suceava 1998, ISSN 1222 - 7234, vol. 10, mai 1998, pp. 57 - 60.

94.        V. Munteanu, D. Tarniceriu,  "Lower Bounds on the Redundancy of a Huffman Code", Development and Application Systems, Suceava 1998, ISSN 1222 - 7234, vol. 10, mai 1998, pp. 61 - 64.

95.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "About Convergence of an Algotithm for Nonlinear Identification of Wiener Systems", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" Timisoara, Tomul 43 (57) Fascicula 2, ISSN 1224 - 6034, 1998, pp. 13 - 16.

96.        V. Munteanu, D. Tarniceriu, "A Method of Nonparametric Identification of Wiener Systems", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" Timisoara,, Tomul 43 (57) Fascicula 2, ISSN 1224 - 6034, 1998, pp. 17 - 20.

97.        D. Tarniceriu V. Munteanu, "Spectrum Reconstruction in Nonuniform Digital Filter Banks", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" Timisoara, Tomul 43 (57) Fascicula 2, ISSN 1224 - 6034, 1998, pp. 29 - 31.

98.      D. Tarniceriu V. Munteanu, , "Some Considerations About Quadrature Mirror Filter Banks", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" Timisoara,, Tomul 43 (57) Fascicula 2, ISSN 1224 - 6034, 1998, pp. 32 - 34.

99.      D. Tarniceriu V. Munteanu, “Interchengebility of time varying linear discrete systems”Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLIV (XLVIII), Fasc. 3-4, 1998, 47 - 57.

100.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, “An application of the discrete neural network to Huffman codes”, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLIV (XLVIII), Fasc. 3-4, 1998, 33 - 39.

101.      V. Munteanu, "Weight numerator for a Class of Generalized Reed - Solomon Codes", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLV (IL), Fasc. 3-4, 75 -80, 1999.

102.      V. Munteanu, "A Special Class of Cyclic Codes", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLV (IL), Fasc. 3 -4, 63-68, 1999.

103.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, "Asymptotic Bounds for Generalized Distances", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVI (XLX), Fasc. 1-2, 2000, pp. 67-73.

104.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, "The asymptotic behavior of the rates of optimal codes", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVI (XLX), Fasc. 1-2, 2000, 67-70.

105.      D. Tarniceriu, V. Munteanu, Performance evaluation of subband coding, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVI (L), Fasc. 1-2 2000, 81 - 86.

106.      D. Tarniceriu, V. Munteanu, "A new approach to the design of two - channel perfect reconstruction linear phase FIR filter banks", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVI (XLX), Fasc. 1-2, 2000, 39-44.

107.      D. Tarniceriu, V. Munteanu, "About optimality of nonunitary filter banks", Proceedings of XX SPETO'97 Gliwice, Poland, 22-25 mai 2001, pp. 251 – 254.

108.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, An algorithm for the maximization of rational functions over linear domains" Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVII(LI), Fasc. 3-4, pp. 13-19, 2001.

109.      D. Tarniceriu, V. Munteanu, "A method to design biorthogonal perfect reconstruction IIR filter banks, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVII (LI), Fasc. 3-4, pp. 43-49, 2001.

110.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, „Weight distribution of binary cyclic codes”, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVII (LI), Fasc. 1-2, 2001, pp. 51 -56.

111.      V. Munteanu, “Equivalent structures for optimal filtering”, Proceedings of the international workshop Trends and recent achievements in information technology , pp. 50-53, Cluj, mai 2002.

112.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, "Weight distribution of convolutional codes", Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVIII (LII), Fasc. 1-2, 2002, pp. 35-40.

113.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, “A New Method to Approach the Transfer Function of Optimal Filters for Continuous Signals”, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVIII (LII), Fasc. 1-2, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Fasc. 1-2, 2002, 13-19.

114.      V. Munteanu, D. Tărniceriu,”A New Method for Decoding Linear Block Codes,” Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul XLIX (LIII), Fasc. 1-2. 2003, pp.17-23;

115.      V. Munteanu, D. Tărniceriu, “A Suboptimum Decoder for Acoherent Additive White Gaussian Channel,” Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul XLIX (LIII), Fasc. 1-2. 2003, pp.51-67.

116.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, “New Possibilities to Characterize Ergodic Sources with Memory”, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul L (LIV), Fasc. 1-2, 2004.

117.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, “New Information Measures Defined For Ergodic Sources With Memory”, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul L (LIV), Fasc. 3-4, pp. 15 -21, 2004.

118.      D. Tarniceriu, V. Munteanu, Information Theoretic Approach of Filterbanks Performing Energy Compaction, Bul. Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Tom 49(63), Fascicola 1-2, 2004, pp. 106-109.

119.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, “A new method for establishing the transfer function of optimum filters",  Acta Technica Napocensis, 2004, pp.35-39.

120.      V. Munteanu, D. Tarniceriu An Encoding Procedure of Sources with Memory, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul L (LIV), Fasc. 1-2, pp.19-25, 2005.

121.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, L. Trifina, Information Analysis of Recursive Convolutional Codes and Turbo Codes, Part I, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LI (LV), Fasc. 3-4, pp. 49-60, 2005

122.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, L. Trifina, Information Analysis of Recursive Convolutional Codes and Turbo Codes, Part II, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LI (LV), Fasc. 3-4, pp. 61-67, 2005

123.      V. Munteanu, D. Tarniceriu Information Analysis Of The Nrz-M Line Codes and Their Generalization, Proc. Of ISSCS, Iasi, July, pp. 231-234, 2005.

124.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, Transfer Functions Attaced To Linear Systems With Time Varying Parameters, Annales des Telecommunications, nr. 1-2, pp. 182-196, 2006. ISI

125.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, On Semantic Feature Of Information, Buletinul Ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara,Tom 51(65), Fascicola 1-2, 2006, pp. 119-122.

126.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, Some Properties Of Semantic Sources, Buletinul Ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara,Tom 51(65), Fascicola 1-2, 2006, pp. 169-172.

127.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, Semantic Sources Encoding on Noiseless Channels, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul L (LIV), Fasc. 3-4, pp., 2006.

128.      D. Tarniceriu, V. Munteanu, DCT Quantization Matrices for Individual Images, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul L (LIV), Fasc. 3-4, pp., 2006.

129.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, Optimal Coding for Qualitative Sources on Noiseless Channels, ISEEE Galati.40-43, 2006.

130.      D. Tarniceriu, V. Munteanu, Frequency Content Oriented Modification of Quantization Matrix in DCT – based Compression, ISEEE Galati, pp. 58-61, 2006.

131.      L. Trifina, V. Munteanu, H. Balta, Fast Generation of Dividable S-Random Interleavers and their Performance Analysis, ISEEE Galati, pp. 62-65, 2006.

132.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, L. Trifina, Analysis of Binary Huffman Coding as a Markov Source, Proceedings of the Second European Conference on the Use of Modern Information and Communication Technologies, ECUMICT 2006, Gent, 30-31 March, pp. 83-94, 2006.

133.      L. Trifina, V. Munteanu, H. Balta, New Types of Interleavers Based on Welch Costas Permutation, Proceedings of the Second European Conference on the Use of Modern Information and Communication Technologies, ECUMICT 2006, Gent, 30-31 March, pp. 107-118, 2006.

134.      L. Trifina, V. Munteanu, D. Tarniceriu, Welch Costas interleaver with cyclic shifts on groups of elements, IEE Electronics Letters, Vol. 42, No. 24, ISSN 0013-5194, pp. 1413-1415, 23rd Nov. 2006 (cotată ISI).

135.      L. Trifina, V. Munteanu, D. Tarniceriu,  Scaling Coefficient Determination of Extrinsic Information from the Max-Log-Map Decoding Algorithm Used in Duobinary Turbo Codes, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LIII (LVII), Fasc. 1-2, pp., 2007.

136.      L. Trifina, V. Munteanu, D. Tarniceriu, S-random interleaver leading to higher minimum distance for turbo codes, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LIII(LVII), Fasc. 1-2, pp., 2007.

 

137.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, Code word entropy, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LIII(LVII), Fasc. 1-2, pp., 2007.

 

138.      L. Trifina, V. Munteanu, D. Tarniceriu, Turbo codes with modified Welch-Costas interleavers, Annales des Telecommunications, 2007. (cotată ISI).

 

139.      L. Trifina, V. Munteanu, D. Tarniceriu, A Method to Increase the Minimum Distance of Turbo Codes with Welch-Costas Interleaver, International Symposium on Signals, Circuits and Systems - ISSCS’2007, Iaşi, România, ISBN 0-7803-7979-9, pp. 601-604, 2007.

 

140.      L. Trifina, V. Munteanu, D. Tarniceriu, Increasing S Parameter of Interleavers, International Symposium on Signals, Circuits and Systems - ISSCS’2007, Iaşi, România, ISBN 0-7803-7979-9, pp. 597-600, 2007.

 

141.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, Transmission of Quantitative – Qualitative Information on Noisy Channels, International Symposium on Signals, Circuits and Systems - ISSCS’2007, Iaşi, România, ISBN 0-7803-7979-9, pp.489-492, 2007.

142.      V. Munteanu, D. Tarniceriu, Bounds on Codeword Lengths of Optimal Codes for Noiseless Channels, International Symposium on Signals, Circuits and Systems - ISSCS’2007, Iaşi, România, ISBN 0-7803-7979-9, pp.493-496, 2007.

143.      S. Mereuta, V. Munteanu, A New Information Theoretic Approach to exon- Intron Classification, International Symposium on Signals, Circuits and Systems - ISSCS’2007, Iaşi, România, ISBN 0-7803-7979-9, pp.497-500, 2007.

 

Cărţi

1.         V. Munteanu, Teoria transmisiunii informatiei, Iasi, 1979, 388 pag. curs tiparit la Rotaprintul I. P. Iasi.

2.         V. Munteanu, I. Cleju, Gh. Zaharia, Tehnica impulsurilor si circuite de comutatie, curs litografiat, Rotaprint I. P. Iasi, 1985.

3.         V. Munteanu, Detectie si Estimare, Editura "Gh. Asachi" Iasi, 1997, ISBN 973 – 9178 – 48 – 0, 211 pagini.

4.         V. Munteanu, D. Tarniceriu, Teoria Transmiterii Informatiei, Indrumar de laborator, Rotaprint, 2001, 90 pagini.

5.         V. Munteanu, Teoria Transmiterii Informaţiei, Editura "Gh. Asachi" Iasi, 2001, ISBN 973 – 8292 – 45 – X, 468 pagini.

6.         V. Munteanu, D. Tarniceriu, Teoria estimarii si filtrare optimala, 370 pagini, Ed. Tehnopres, ISBN 973-702-092-8, 2005.

7.         Tarniceriu, V. Munteanu, Compresia datelor, Ed. CERMI, ISBN 973-702-092-8, 2006, 210 pagini.

8.         V. Munteanu, D. Tarniceriu, Elements of Information Theory, 313 pagini, Ed. CERMI, ISBN (10) 973-667-218-2, ISBN (13) 978-973-667-218-7, 2007.

 

Director de granturi

1.         V. Munteanu, "Modelarea si masurarea canalului radio mobil de tip GSM si DELT", 1998 ÷ 1999.

2.         V. Munteanu, "Dezvoltarea de noi tehnici alternative aplicabile in prelucrarea semnalelor imagistice",

            1999 ÷ 2000.

3.         V. Munteanu, "Implementarea unor noi algoritmi pentru compresia fara pierderi a semnalelor audio si vocale",   

            2001 ÷ 2002.

4.        V. Munteanu, "Tehnici de codare folosite in inregistrari digitale", 2003 ÷ 2005.

 

 

       
 

Catedra de Telecomunicaţii