Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Domenii de interes

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact
 
 
 
       

Munteanu Valeriu

profesor doctor inginer

 

 

 

  Teoria codurilor  
  Teoria deciziilor statistice  
  Circuite numerice şi de comutaţie  
  Prelucrări numerice de semnale  
     
 

Catedra de Telecomunicaţii