Transmiterea şi codarea informaţiei

     
  Cap.1  Surse discrete de informaţie  
     
  Cap.2  Canale discrete de transmisiuni  
     
  Cap.3  Codarea surselor discrete de informaţie pe canale neperturbate  
     
  Cap.4  Codarea surselor discrete de informaţie pe canale perturbate