Teoria estimării şi filtrare optimală

     
  Cuprins  
     
  Cap.1  Semnale aleatoare  
     
  Cap.2  Estimarea formei semnalului  
     
  Cap.3  Predicţie liniară şi filtrare liniară optimală  
     
  Cap.4  Estimarea parametrilor  
     
  Cap.5  Estimarea spectrului de putere  
     
  Bibliografie