Detecţia şi estimarea parametrilor in prelucrarea informaţiei

     
  Cuprins  
     
  Prefaţă  
     
  Cap.1  Semnale aleatoare  
     
  Cap.2  Detecţia prezenţei semnalelor  
     
  Cap.3  Estimarea parametrilor  
     
  Cap.4  Estimarea formei semnalului