Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Discipline predate

Cursuri Prelucrarea digitală a semnalelor
     
  Criptare şi compresie
 
Teme pentru lucrări de diplomă