Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Domenii de cercetare

 

• Analiza multirezoluţie a semnalelor          

• Sisteme liniare cu parametri variabili în timp          

• Coduri corectoare de erori          

• Coduri folosite în compresia datelor