Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Curs Criptare și compresie

 

Introducere în compresia datelor          

Capitolul 1. Surse discrete de informaţie          

Capitolul 2. Canale discrete de transmisiuni          

Capitolul 3. Compresia fară pierderi prin codare Huffman          

Capitolul 4. Compresia fără pierderi utilizând codarea aritmetică          

Capitolul 5. Tehnici de dicţionar          

Capitolul 10. Compresia de imagini          

Criptare