Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Teme pentru lucrări de diplomă

1. Procesare de semnal          

2. Sisteme MIMO şi codare spaţiu-timp          

3. Standardul DVB-T          

4. Compresia semnalului vocal folosind predicţia liniară          

5. Filtre optimale MS şi LS          

6. Tehnici de codare folosite în compresia semnalelor vocale          

7. Algoritmi folosiţi în compresia semnalelor multimedia          

8. Transformări folosite în prelucrarea imaginilor