Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Curs PDS

Capitolul 1. Introducere          

Capitolul 2. Semnale şi sisteme discrete          

Capitolul 3. Transformata Z şi aplicaţiile ei la analiza sistemelor discrete, liniare, invariante în timp          

Capitolul 4. Analiza semnalelor discrete în domeniul frecvenţă          

Capitolul 5. Analiza şi sinteza sistemelor discrete în domeniul frecvenţă          

Capitolul 6. Eşantionarea semnalelor în domeniile timp şi frecvenţă          

Capitolul 7. Transformata Fourier Discretă          

Capitolul 8. Algoritmi pentru calculul Transformatei Fourier Discrete          

Capitolul 9. Structuri pentru implementarea sistemelor discrete          

Capitolul 10. Proiectarea filtrelor digitale. Filtre cu Răspuns Finit la Impuls

Capitolul 11. Proiectarea filtrelor digitale. Filtre cu Răspuns Infinit la Impuls

Capitolul 12. Efectele lungimii finite a cuvintelor în filtrarea digitală          

Capitolul 13. Estimarea spectrului de putere al semnalelor          

Capitolul 14. Predicţie liniară şi filtrare optimală

Capitolul 15. Procesarea multirată a semnalelor digitale