Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Domenii de interes

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact Grant Asistsys Grant SIACT
 
 
 
       

Radu Gabriel Bozomitu

conferenţiar doctor inginer

 

 

 

  Proiectarea circuitelor integrate analogice pentru radiofrecvenţă (schematic design, layout design)  
  Radioemisie şi radiorecepţie  
  Transmisii de date  
  Sisteme de radiocomunicaţii  
  Tehnologie asistivă şi telemonitorizare medicală  
 

Catedra de Telecomunicaţii