Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Domenii de interes

 

• Proiectarea circuitelor integrate analogice pentru radiofrecvenţă (schematic design, layout design)    

• Radioemisie şi radiorecepţie    

• Transmisii de date    

• Sisteme de radiocomunicaţii    

• Tehnologie asistivă şi telemonitorizare medicală