SISTEM INTEGRAT DE ASISTARE PENTRU COMUNICARE ȘI TELEMONITORIZARE DESTINAT PERSOANELOR CU HANDICAP NEUROLOCOMOTOR SEVER, SIACT

Denumirea Programului din PN II:   Parteneriate în domeniile prioritare”

 Domeniul 1 - Tehnologia informației și comunicații

Tipul proiectului:   PCCA

 Nr. contract:   21/2014

 Codul proiectului:   PN-II-PT-PCCA-2013-4-0761

 Finanțator:   Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 Direcții și tematici de cercetare:

 ·      Direcția de cercetare 1.2 - Sisteme informatice avansate pentru e-servicii;

Tematica de cercetare 1.2.2 - Sisteme informatice pentru sănătate și mediu (e-health);

 Unitatea coordonatoare:   Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

 Director proiect:   Conf. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu