Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Domenii de cercetare

 

• circuite VLSI pentru radiofrecvenţă  

• tehnici pentru liniarizarea circuitelor analogice pentru RF  

• sisteme ELIN

• filtre active Gm-C cu autoreglaj  

• transmisii de date    

• tehnologie asistivă şi telemonitorizare medicală