Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Discipline predate

Cursuri Radiocomunicații
  Circuite VLSI pentru RF
  Radiocomunicații avansate
   
Laboratoare Radiocomunicații 
  Bazele radiocomunicaţiilor
  Introducere în comunicaţii
  Circuite VLSI pentru RF
  Radiocomunicaţii avansate
Teme pentru lucrări de diplomă