Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

as. dr.ing. Mirela Rotopanescu - Domenii de interes

 

• Teoria informatiei

• Prelucrarea digitala a semnalelor

• Microcontrolere