Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

as.dr.ing. Mirela Rotopanescu - Discipline predate

Laboratoare Decizie si estimare in prelucrarea informatiei
  Prelucrarea digitala a semnalelor
  Transmisia si codarea informatiei
  Microcontrolere