Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

as. dr.ing. Mirela Rotopanescu - Domenii de   cercetare

 

• Coduri corectoare de erori (coduri turbo, coduri spatiu-timp)