Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

as. dr. bioinginer Monica Claudia Dobrea - Domenii de interes

• Inginerie biomedicala

• Neurofiziologie cognitivă

• Clasificatori (neuronali, bayes-ieni, support vector machine, clasici etc.) și prelucrarea numerică a semnalului (prelucrare statistică, prelucrare folosind algoritmi inteligenţi – de ex., rețele neuronale)

• Tehnici de programare

• Sisteme de tip interfaţă om-calculator (Brain Computer Interface - BCI)

• Sisteme robotice inteligente, bioinspirate – proiectare & dezvoltare software

• Sisteme embedded, aplicații IoT