Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

as. dr. bioinginer Monica Claudia Dobrea - Domenii de   cercetare

 

• Sisteme robotice bioinspirate

• Interfețe om-calculator (Brain Computer Interface - BCI)

• Analiza semnalului de tremur