Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

as. dr. bioinginer Monica Claudia Dobrea - Discipline predate

   
Cursuri Microcontrolere
   
Laboratoare PCLP 1
  PCLP 2
  Microcontrolere
   
Teme pentru lucrari de diploma