Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Discipline predate

Cursuri Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
  Programare orientată obiect
  Tehnici speciale de programare
 
Teme pentru lucrări de diplomă