Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Discipline predate

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact
 
 

 

 

 

 

 

 

Adriana SÓrbu

profesor doctor inginer

 

 

 

 

 

Cursuri

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

Programare orientată obiect

Tehnici speciale de programare

 

                  Tematica proiectelor de diplomă
 

                  Consultaţii: Luni, ora 14, sala III.29

 

Catedra de Telecomunicaţii