Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Teme pentru lucrări de diplomă

   
Programare Metode numerice cu aplicaţii în electronică
  Algoritmi de criptare
  Algoritmi de compresie
   
Simulare Tehnici de simulare în electronica de putere
  Tehnologia Bluetooth