Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Domenii de cercetare

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact
 
 

 

 

 

 

 

 

Adriana SÓrbu

profesor doctor inginer

 

 

 

 

 

  Inginerie software

Teoria codurilor

Tehnici de modelare şi simulare

 

Catedra de Telecomunicaţii