Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Domenii de cercetare

 

 

• Inginerie software

• Teoria codurilor

• Tehnici de modelare şi simulare