Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Domenii de cercetare

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact
 
 
 
       

Vlad Cehan

profesor doctor inginer

  Radiocomunicaţii analogice şi digitale  
  Circuite pentru sumare puterilor Ón RF  
  Amplificatoare de RF de putere  
  Modulaţii complexe  
       
 

Catedra de Telecomunicaţii